איך להגיש תביעה לפיצויים מגרמניה?

גרמניה, בעקבות השואה, ועל פי ההסכם שנחתם עם מדינת ישראל, מעניקה פיצויים והטבות שונות לניצולי שואה וליורשיהם. פיצויים אלו כוללים תשלום חודשי קבוע, כמו כן ישנן הטבות לזכאים בתשלומי חשמל שונים או ברכישת תרופות. על פי החוק הזכאים לכך אלו שעלו לארץ מגרמניה עד שנת 1957, והוכיחו כי שהו בארץ שהות רציפה או שיש להם זיקה לארץ. 

כיום, כוללים הפיצויים גם למדינות שהיו בשליטת בנות בריתן של הנאצים וברחו,  אז אם אתם חושבים שאתם או בבני משפחותיכם זכאי לקצבה, זהו התהליך שעליכם לעבור. קראו בהרחבה איך מגישים תביעה לפיצויים מגרמניה?

מה התהליך של הגשת בקשה חדשה? 

יש להגיש בקשה שכוללים את המסמכים האלו: 

 • צילום תעודת זהות.
 • מסמכים רפואיים, המוכחים נכות. 
 • אישור השלטונות הגרמניים. 
 • עדויות כתובות. 
 • מינוי אפוטרופוס אם יש. 
 • ייפוי  כוח עם התביעה מוגשת על ידי עורך דין. 
 • יש להגיש בקשה לגמלת תגמול, ולצרף אל הבקשה את כל המסמכים הנדרשים כולל אישורים רפואיים. 

המשרד מקבל את הבקשה, וחותם עליו את החותמת התקבל, לאחר מכן הוא פותח תיק אישי לצורך כך:

 • התיק מועבר למחלקת התביעות תפקידה לבדוק אם יש עילה לפיצוי לפי עילת הנרדפות. 
 • רופאי הרשות צריכים לבדוק, האם יש קשר בין המחלה שממנה הניצול סובל לשואה?
 • בשלב הבא יש וועדה בנוכחות הניצול או שלא בנוכחות לניצול, שכן יש שיקול דעת אם לבוא או לא. 
 • ניתן לערער על ההחלטה הזו עד 60 יום לוועדה רפואית עליונה, בהתקבל תשובה שלילית.
 • ניצול השואה מקבל פיצויים מגרמניה כאשר הוכרה נכותו בשיעור של 25 אחוז.
 • יש לציין כי גם אם הבקשה שלכם לא  אושרה בעבר, כיום בזכות החוק החדש ניתן להגיש שוב.

 

 

אולי יעניין אתכם?