You are currently viewing אריה גולדין: כמה דברים שלא ידעתם על מסחר במט"ח

אריה גולדין: כמה דברים שלא ידעתם על מסחר במט"ח

  • מחבר:
  • קטגוריה:Blog

ערכו של הדולר עולה לפעמים אל מול השקל ומטבעות נוספים ולהיפך וזאת מסיבות שונות. ישנם גורמים רבים המשקיעים על ערכם של המטבעות השונים וכתוצאה מכך יש אפשרות לסוחרים להשקיע במטבעות לרוב לטווח קצר ולנסות ולייצר רווחים אך כמובן שההמלצה הינה בראש ובראשנה להיעזר במביני דבר בשוק ההון כמו אריה גולדין.

בנק ישראל ינסה לעיתים להוריד את ערך השקל בכוונה

בנק ישראל וכמו כן גם בנקים במדינות נוספות ינסו להרים את ערכו של הדולר או להוריד מהערך של השקל על מנת לעזור ליצואנים בישראלים. יש קשרי מסחר הדוקים בין סוחרים ישראלים אל אמריקאים וככל שהדולר חזק יותר אל מול השקלים החדשים כך היצואנים יכולים להכניס יותר כספים אל קופת המדינה.

> קראו גם http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4063

מסחר במט"ח הינו מסחר ללא רגולציה

מדובר למעשה במסחר שאין עליו רגולציה, הכוונה הינה שאין בורסה למטבעות חוץ ואין גוף המפקח על התנודות של המטבעות ומחיריהן. מסיבה זו יוצא שהשוק הוא הרגולציה והמשפיע העיקרי על ערכם של המטבעות. מטבעות החוץ נסחרים בעיקר על ידי בנקים גדולים שלרוב הינם הבנקים המרכזיים של המדינות השונות. מדובר במסחר שמתבטא בסכומים גדולים מאוד של כסף, למעשה, מדובר בכמה מיליארדי דולרים של מטבעות חוץ שנסחרים ביום. על מנת להבין את שוק מטבעות החוץ, ניתן להסתכל על שינויי המחירים אצל חלפן המטבעות בעירכם. יש לציין כי המחירים של המטבעות משתנים גם מחלפן אחד למשנהו וזאת בעיקר בשל שינויים בהיצע, בביקוש ובשינויים בעמלות.

קניית מט"ח הינה השקעה בכלכלה של מדינה שלמה

כאשר אני רוכשים מטבע חוץ, אנו בעצם למעשה ובצורה סמלית משקיעים בכלכלה של מדינה שלמה. מסיבה זו, נתונים כמו אינפלציה, תוצר, חוב, ריבית וכו' הינם רלוונטיים בצורה מרבית. על פי הגרפים אפשר לראות את רוב הנתונים כאשר הגרף מגלם הרבה מידע לגבי מטבעות של מדינה מסוימת ומומחים למסחר בשוק ההון כמו אריה גולדין אמונים על ניסיון להבין את המגמות של מטבעות או צמדי מטבעות על מנת לייצר רווחים.