You are currently viewing תביעת כתובה – איך עושים זאת בפועל?

תביעת כתובה – איך עושים זאת בפועל?

  • מחבר:
  • קטגוריה:Blog

שטר הכתובה נדמית לרבים כמסמך מיושן שהוא לא בר תוקף. אך האמת היא שמדובר בהחלט במסמך מחייב.

כאשר בני זוג מגיעים למסקנה שהם רוצים לפרק את החבילה ולהתגרש, תהווה הכתובה אחד המסמכים החשובים אשר על פיו יקבעו כמה אמור הבעל לשלם לגרושתו על מנת שהיא תוכל להתקיים גם לאחר הגירושין. כי הכתובה היא לעשה מעין קנס לגבר כאשר הוא מבקש לגרש את אשתו.

האם הכתובה תמיד מחייבת?

אז נכון שהכתובה היא מסמך בר תוקף והוא מחייב את הבעל. אך יש בהחלט מקרים אשר בהם הבעל לא יהיה מחויב לכתובה ויש דוגמאות רבות ומקרים שונים אשר אלו נקבעים על ידי דייני בית הדין הרבני. קראו בהרחבה על תביעת כתובה!

ישנה תופעה רווחת אשר בה בעלים נוטים לרשום סכומים דמיוניים בכתובה של מיליונים רבים כאשר הם כלל לא חולמים שהם יגיעו לסיטואציה כזו בו הם יהיו מחויבים לשלם את הסכומים הללו.

אך חשוב לדעת כי גם במקרים מעין אלו יוכלו הדיינים בבית הדין להגדיר את התשלום המחויב מצד הבעל, זאת בהתחשב בהכנסות שלו ובכל האפשרויות שיש לו.

נעזרים בטוען רבני

אז האמת היא שאישה שרוצה לתבוע את כתובתה יכולה לעשות את זה בכמה וכמה דרכים. אך חשוב לדעת כי במקרים כאלו, כאשר מדובר בבני זוג יהודים, הרי שהטוב והנכון ביותר הוא לפנות אל טוען רבני יהודה אבלס!

רק טוען רבני הוא זה שמכיר היטב הן את הדין העברי והן את ההלכות הקשורות לנושא הזה, ועל כן הוא ייטיב לפתור את הבעיה על הצד הטוב ביותר ולהוביל לפשרה או הסכם שבמקרים רבים יוכל להיות מקובל על שני הצדדים. על כן חשוב לשים לב כי פונים אל איש מקצוע עם ניסיון בתחום.